Пазарна стратегия

Поддръжка и пълна защита на дистрибуторските партньори

E-Lite Semiconductor, Inc. вярва, че здравият, стабилен и дългосрочен растеж на компанията идва от добре установена и поддържана дистрибуторска мрежа.E-Lite се ангажира с истинско партньорство, печелившо сътрудничество с нашите партньори в канала.

Философия на компанията

Вътрешно

Служителят е истинското съкровище на компанията, като се грижи за благосъстоянието на служителя, служителят ще бъде самоуправляван да се грижи за благосъстоянието на компанията.

Външно

Бизнес интегритетът и печелившото партньорство са в основата на просперитета на компанията, поддържането и споделянето на печалба с дългосрочни партньори ще осигури устойчив здравословен растеж на компанията.

Оставете Вашето съобщение: